>   Nieuws

Nieuws

SPAP heet voortaan ‘Bedrijfsarts op maat’

Het gaat goed met de Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP). Onze naam geeft echter niet altijd meteen aan wat we voor arbodiensten kunnen betekenen.

Daarom hebben we een nieuwe, meer passende naam gevonden:
Bedrijfsarts op maat: we detacheren artsen, al dan niet in opleiding tot bedrijfsarts. Daarnaast verzorgen we de beste praktijkopleiding voor zij-instromers; huisartsen en specialisten. Voor elke arts, voor elke arbodienst, hebben we zodoende een oplossing op maat! Meer Informatie vind je op deze website. Wil je meer weten?

Contact opnemen

Goed voorbereid overstappen van zorg naar arbo

Voor de meeste zij-instromers is het een grote stap: van je specialisme in de zorg, naar het vak van bedrijfsarts. Naast emotie speelt ook een andere positie ten opzichte van de patiënt/cliënt een rol. En het ontbreekt je aan kennis.

Daarom biedt Bedrijfsarts op maat een passend trainingsprogramma: negen
opleidingsdagen in combinatie met supervisie (bij de opdrachtgever) en coaching (door Bedrijfsartsopmaat). In de eerste helft van 2021 starten we weer met nieuwe trainingen. Wil je meer weten?

Contact opnemen

Artsen tevreden over ontzorging

De artsen die in 2019 met hun opleiding tot bedrijfsarts zijn begonnen bij ‘Bedrijfsarts op maat’ zijn bijzonder te spreken over de organisatie rond hun opleiding. Vooral het feit dat hen veel administratieve en andere bezigheden uit handen worden genomen wordt positief beoordeeld. Dat blijkt uit een recente mini-enquête. ‘Hierdoor kun je je helemaal richten op de inhoud van je vak’, aldus een van artsen.

De artsen geven aan tevreden te zijn over de arbodienst waar ze in opleiding zijn, hun praktijkopleider en de snelle interventies vanuit Bedrijfsarts op maat, wanneer dit nodig is.

Contact opnemen

Wij komen graag bij je langs om jouw wensen te bespreken en om onze diensten toe te lichten, zonder dat je dat ergens toe verplicht.

Loading...