>   Nieuws

Nieuws

Bedrijfsarts op maat: ook voor artsen die NIET de opleiding willen doen

De meeste artsen die bij Bedrijfsarts op maat zijn aangesloten, willen de opleiding tot geregistreerd bedrijfsarts volgen. Een aantal huisartsen vindt het fijn om hun huisartsenwerk af te wisselen met het werk als (niet geregistreerd) bedrijfsarts. En blijven dan onder supervisie werken. De huisartsen die dit nu doen bij Bedrijfsarts op maat zijn erg tevreden over de combinatie. Ze vinden het afwisselend en ze krijgen er energie van

Die mogelijkheid bieden wij dus ook.

Wil je meer weten?

 

Contact opnemen

Goed voorbereid overstappen van zorg naar arbo

Voor de meeste zij-instromers is het een grote stap: van je specialisme in de zorg, naar het vak van bedrijfsarts. Naast emotie speelt ook een andere positie ten opzichte van de patiënt/cliënt een rol. En het ontbreekt je aan kennis.

Daarom biedt Bedrijfsarts op maat een passend trainingsprogramma: de Intensieve Praktijkopleiding. Negen opleidingsdagen in combinatie met supervisie (bij de opdrachtgever) en coaching (door Bedrijfsartsopmaat). Deze training is populair. We starten in het najaar met alweer de negende versie!

Wil je meer weten?

Contact opnemen

De afgestudeerde artsen erg tevreden over Bedrijfsarts op maat.

De artsen die in 2019/ 2020 zijn begonnen, ronden dit jaar hun opleiding af en worden ingeschreven als bedrijfsarts. We hebben met hen exit interviews gehouden, en daaruit kwam naar voren dat ze erg tevreden zijn over de begeleiding vanuit Bedrijfsarts op maat. Vooral de goede en intensieve begeleiding bij de start, inclusief de negendaagse training worden genoemd. En de snelle interventies wanneer er problemen zijn met de arbodienst waar ze  werken.Verder waarderen ze de mogelijkheden tot contact en netwerken via de IKA-Ned/Bom dagen.

 

 

Contact opnemen

Wij komen graag bij je langs om jouw wensen te bespreken en om onze diensten toe te lichten, zonder dat je dat ergens toe verplicht.

Loading...