>   Ik ben bedrijfsarts

Ik ben bedrijfsarts

Bedrijfsarts op maat biedt jou werk als bedrijfsarts. Bij arbodiensten die partner zijn van Bedrijfsarts op maat of bij arbodiensten die verbonden zijn aan IKA Holding (Instituut Klinische Arbeidsgeneeskunde), ons moederbedrijf.

Praktijkopleider

Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook praktijkopleider worden van ‘aio’s’.
Of supervisor/coach van artsen, al dan niet in opleiding.
Wil je je specialiseren naast je reguliere werkzaamheden als bedrijfsarts? IKA biedt hiervoor verschillende mogelijkheden: je kunt je bijvoorbeeld ontwikkelen tot beroepsziekten specialist, klinisch arbeidsgeneeskundige of arts deskundige op het gebied van veiligheid en vervoer. Verder bieden we mogelijkheden om door te groeien als Medisch Adviseur.

Nascholings-& intervisiebijeenkomsten

Bedrijfsarts op maat vindt deskundigheidsbevordering belangrijk. Daarom bieden we kosteloos nascholings-en intervisiebijeenkomsten aan. En bij deelname hieraan ontvang je korting op onze opleidingen bij IKA Academy. Kijk voor het aanbod op: https://www.ika-academy.nl

Maatschap of B.V?

Heb je zelf klanten, al dan niet in een maatschap of BV met collega’s? We gaan graag met je in overleg over hoe Bedrijfsarts op maat je kan ondersteunen in de organisatie van je backoffice. Bijvoorbeeld secretaresse service, vervanging, second opinion, klachtenregeling en AVG zaken. Ook verdergaande vormen van samenwerken, tot en met een overname van je praktijk zijn bespreekbaar.

Waarom Bedrijfsarts op maat?

  • Bedrijfsarts op maat leidt ervaren huisartsen en medisch specialisten op
    Onze bedrijfsartsen in opleiding zijn geselecteerd op besluitvaardigheid en ondernemerschap
  • Door hun ervaring hebben onze artsen nauwelijks inwerktijd nodig
  • De Bedrijfsarts op maat bedrijfsartsen in opleiding beschikken over diverse specialismen die belangrijk zijn voor de arbeidsgeneeskunde. Denk daarbij vooral aan cardiologie of sportgeneeskunde. Daarmee kan Bedrijfsarts op maat extra expertise leveren
  • Bedrijfsarts op maat heeft gemotiveerde bedrijfsartsen in opleiding, adviseurs op ‘medior’ niveau. Daarmee kan Bedrijfsarts op maat snel een oplossing bieden, ook in complexe situaties
  • Bedrijfsarts op maat werkt met praktijkopleiders: zeer ervaren bedrijfsartsen die zelf ook vaak ZZP-er zijn. Omdat deze zich goed kunnen verplaatsen in de bedrijfsarts in opleiding, zijn ze bij uitstek gekwalificeerd om deze specifieke groep artsen in opleiding te begeleiden
  • Bedrijfsarts op maat heeft een breed en specialistisch medisch netwerk, waarnaar haar (bedrijfs-)artsen, indien nodig, snel kunnen doorverwijzen.

Wij komen graag bij je langs om jouw wensen te bespreken en om onze diensten toe te lichten, zonder dat je dat ergens toe verplicht.

Loading...