>   Voor wie

Voor wie?

Bedrijfsarts op maat legt samen met jou de basis voor een vitale organisatie. Wij zijn het aanspreekpunt voor arbodiensten en maatschappen. Wij werken met geregistreerde bedrijfsartsen. Daarnaast kunnen (huis)artsen en medisch specialisten met een wens tot omscholing tot bedrijfsarts bij ons terecht.

Ik zoek een bedrijfsarts

Bedrijfsarts op maat, onderdeel van Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals, detacheert huisartsen en medisch specialisten die we opleiden tot bedrijfsarts. Daarnaast detacheren we geregistreerde bedrijfsartsen. Wij leveren vaste of flexibel inzetbare artsen direct aan arbodiensten en maatschappen van bedrijfsartsen.

Verder bieden we ondersteunende diensten aan arbodiensten en maatschappen, vooral op het gebied van de back office. Denk daarbij aan administratieve ondersteuning, ICT diensten (e-dossiers, AVG proof) en vervanging bij ziekte of vakantie van medewerkers.

Ik ben bedrijfsarts

Bedrijfsarts op maat biedt jou werk als bedrijfsarts. Bij arbodiensten die partner zijn van Bedrijfsarts op maat of bij arbodiensten die verbonden zijn aan IKA Holding (Instituut Klinische Arbeidsgeneeskunde), ons moederbedrijf.

Praktijkopleider

Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook praktijkopleider worden van ‘aio’s’.
Of supervisor/coach van artsen, al dan niet in opleiding.
Wil je je specialiseren naast je reguliere werkzaamheden als bedrijfsarts? IKA biedt hiervoor verschillende mogelijkheden: je kunt je bijvoorbeeld ontwikkelen tot beroepsziekten specialist, klinisch arbeidsgeneeskundige of arts deskundige op het gebied van veiligheid en vervoer. Verder bieden we mogelijkheden om door te groeien als Medisch Adviseur.

Nascholings-& intervisiebijeenkomsten

Bedrijfsarts op maat vindt deskundigheidsbevordering belangrijk. Daarom bieden we kosteloos nascholings-en intervisiebijeenkomsten aan. En bij deelname hieraan ontvang je korting op onze opleidingen bij IKA Academy. Kijk voor het aanbod op: https://www.ika-academy.nl

Maatschap of B.V?

Heb je zelf klanten, al dan niet in een maatschap of BV met collega’s? We gaan graag met je in overleg over hoe Bedrijfsarts op maat je kan ondersteunen in de organisatie van je backoffice. Bijvoorbeeld secretaresse service, vervanging, second opinion, klachtenregeling en AVG zaken. Ook verdergaande vormen van samenwerken, tot en met een overname van je praktijk zijn bespreekbaar.

Ik wil bedrijfsarts worden

Als ‘bedrijfsarts op maat’ bedrijfsarts word je nauwgezet begeleid en procedureel ontzorgd. Eerst werk je een jaar onder begeleiding van Bedrijfsarts op maat. In dit jaar volg je startcursussen over o.a. procedures en wetgeving. In dit jaar kun je een beroep doen op ervaren bedrijfsartsen. Vervolgens volg je een tweejarige opleiding op maat die je wordt aangeboden door Bedrijfsarts op maat, in samenwerking met het erkend opleidingsinstituut NSPOH. Je wordt begeleid door praktijkopleiders van Bedrijfsarts op maat.

Ben je basisarts met ervaring? Dan ben je ook van harte welkom bij Bedrijfsarts op maat. Bedrijfsarts op maat beschikt over gereserveerde plaatsen in de beroepsopleiding. Je kunt snel met de opleiding beginnen, meestal al na een half jaar. In dat half jaar volg je de basistraining en wordt je gecoacht door een ervaren bedrijfsarts. Daarna start je met de vierjarige beroepsopleiding.

Wanneer je een opleidingstraject bij Bedrijfsarts op maat start, word je zorgvuldig begeleid en procedureel ontzorgd, zodat jij je op de inhoud van je werk kunt richten. Je kunt je hiermee volledig richten op je ontwikkeling tot bedrijfsarts.

Waarom Bedrijfsarts op maat?

  • Bedrijfsarts op maat leidt ervaren huisartsen en medisch specialisten op
    Onze bedrijfsartsen in opleiding zijn geselecteerd op besluitvaardigheid en ondernemerschap
  • Door hun ervaring hebben onze artsen nauwelijks inwerktijd nodig
  • De Bedrijfsarts op maat bedrijfsartsen in opleiding beschikken over diverse specialismen die belangrijk zijn voor de arbeidsgeneeskunde. Denk daarbij vooral aan cardiologie of sportgeneeskunde. Daarmee kan Bedrijfsarts op maat extra expertise leveren
  • Bedrijfsarts op maat heeft gemotiveerde bedrijfsartsen in opleiding, adviseurs op ‘medior’ niveau. Daarmee kan Bedrijfsarts op maat snel een oplossing bieden, ook in complexe situaties
  • Bedrijfsarts op maat werkt met praktijkopleiders: zeer ervaren bedrijfsartsen die zelf ook vaak ZZP-er zijn. Omdat deze zich goed kunnen verplaatsen in de bedrijfsarts in opleiding, zijn ze bij uitstek gekwalificeerd om deze specifieke groep artsen in opleiding te begeleiden
  • Bedrijfsarts op maat heeft een breed en specialistisch medisch netwerk, waarnaar haar (bedrijfs-)artsen, indien nodig, snel kunnen doorverwijzen.

Wij komen graag bij je langs om jouw wensen te bespreken en om onze diensten toe te lichten, zonder dat je dat ergens toe verplicht.

Loading...